logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA LEKARZY  
Program ubezpieczenia dla dentystów i stomatologów
Kalkulacja składki
 
PTS
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Status Ubezpieczonego
Czy należysz do Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego?
Jak zawód wykonujesz?
Czy prowadzisz działalność gospodarczą?
Jaką formę działalności prowadzisz?
Jaką masz formę zatrudnienia?
Forma działalności:
Forma zatrudnienia:
Forma zatrudnienia:
Przynależność do Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego:
zmień
– wybierz wszystkie poniżej
Wybierz specjalizację stomatologiczną.
W przypadku braku specjalizacji lub w trakcie uzyskiwania, a także przy większej liczbie specjalizacji – wybierz te faktycznie wykonywane:

Czy wykonujesz zabiegi chirurgiczne, endoskopowe lub z zakresu radiologii interwencyjnej lub wymagające uzyskania zgody na przeprowadzenie zabiegu w formie pisemnej?
dalej