logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA LEKARZY  
Kalkulacja składki – OC Pakietowe
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Specjalizacja Ubezpieczonego
Czy jesteś lekarzem? TAK NIE
Czy jesteś lekarzem specjalistą lub jesteś w trakcie uzyskiwania specjalizacji? TAK NIE
Wybierz specjalizację lekarską. W przypadku posiadania dwóch lub większej liczby specjalizacji wskaż specjalizacje, które są faktycznie wykonywane:

Czy jesteś lekarzem dentystą? TAK NIE
Czy jesteś lekarzem dentystą specjalistą lub jesteś w trakcie uzyskiwania specjalizacji? TAK NIE
Wybierz specjalizację stomatologiczną. W przypadku posiadania dwóch lub większej liczby specjalizacji wskaż specjalizacje, które są faktycznie wykonywane:

Czy wykonujesz zabiegi chirurgiczne, endoskopowe lub z zakresu radiologii interwencyjnej lub wymagające uzyskania zgody na przeprowadzenie zabiegu w formie pisemnej? TAK NIE
dalej
Kod rabatowy (opcjonalnie)
Jeśli posiadasz, wpisz kod rabatowy lub kod agenta: