logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA LEKARZY  
Kalkulacja składki – OC Dobrowolne Lekarza
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
Okręgowa Izba Lekarska:
Obowiązkowe OC: nie podlegam ubezpieczeniu obowiązkowemu OC
prowadzę indywidualną praktykę lekarską i posiadam ubezpieczenie obowiązkowe OC w PZU
Wysokość sumy gwarancyjnej
Opcja dodatkowa – koszty organizacji usługi Asysty Prawnej:
Opcja dodatkowa – szkody powstałe wskutek stosowanej w celach estetycznych chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych:
Dla wybranej izby lekarskiej składka kalkulowana jest indywidualnie.
Prosimy o kontakt osobisty z naszym doradcą.
22 646 42 42
lekarz@iexpert.pl
Specjalizacja
Posiadam tytuł naukowy doktora nauk medycznych lub tytuł specjalisty:
Specjalizacje lekarskie: brak specjalizacji specjalizacja
Wybierz specjalizację. W przypadku posiadania dwóch lub większej liczby specjalizacji wskaż specjalizacje, które są faktycznie wykonywane:

Specjalizacje stomatologiczne: brak specjalizacji specjalizacja
Wybierz specjalizację. W przypadku posiadania dwóch lub większej liczby specjalizacji wskaż specjalizacje, które są faktycznie wykonywane:

Wykonuję zabiegi chirurgiczne, endoskopowe lub z zakresu radiologii interwencyjnej lub wymagające uzyskania od pacjenta lub uprawnionej osoby zgody na przeprowadzenie zabiegu w formie pisemnej:
Dotychczasowe ubezpieczenie
Liczba wypłat odszkodowań w okresie 36 miesięcy poprzedzających zawarcie ubezpieczenia, z umów OC zawodowych w PZU SA
Dane agenta (opcjonalnie)
Podaj kod agenta:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo w ciągu 10 dni od wystawienia polisy lub złożenia wniosku
dwie równe raty (po 10 dniach i po 180 dniach)
cztery równe raty (po 10 dniach i co 90 dni)
dwanaście równych rat (po 10 dniach i co 30 dni)
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę