logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA LEKARZY  
Kalkulacja składki – OC Obowiązkowe Lekarza
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Przynależność
Wybierz Okręgową Izbę Lekarską, do której należysz:
Specjalizacja
Czy posiadasz tytuł naukowy doktora nauk medycznych lub tytuł specjalisty?
Specjalizacje lekarskie: brak specjalizacji specjalizacja
Wybierz specjalizację. W przypadku posiadania dwóch lub większej liczby specjalizacji wskaż specjalizacje, które są faktycznie wykonywane:

Specjalizacje stomatologiczne: brak specjalizacji specjalizacja
Wybierz specjalizację. W przypadku posiadania dwóch lub większej liczby specjalizacji wskaż specjalizacje, które są faktycznie wykonywane:

Czy wykonujesz zabiegi chirurgiczne, endoskopowe lub z zakresu radiologii interwencyjnej lub wymagające uzyskania od pacjenta lub uprawnionej osoby zgody na przeprowadzenie zabiegu w formie pisemnej?
Czy pracujesz w pogotowiu ratunkowym lub w szpitalnym oddziale SOR?
Dotychczasowe ubezpieczenie
Czy wnioskowane ubezpieczenie będzie kontynuacją w PZU SA:
Podaj datę zakończenia okresu ubezpieczenia dla poprzedniej polisy:
Liczba wypłat odszkodowań w okresie 36 miesięcy poprzedzających zawarcie ubezpieczenia, z umów OC zawodowych w PZU SA:
Liczba lat nieprzerwanego bezszkodowego okresu ubezpieczenia:
Dodatkowe ubezpieczenie – NNW Ochrona HIV/WZW
Czy chcesz zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie NNW Ochrona HIV/WZW?
Wybierz wariant Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5
NNW 10 000 PLN 10 000 PLN 10 000 PLN 10 000 PLN 10 000 PLN
Koszty leczenia 5 000 PLN 10 000 PLN 10 000 PLN 10 000 PLN 10 000 PLN
Świadczenie jednorazowe HIV 10 000 PLN 10 000 PLN 20 000 PLN 50 000 PLN 100 000 PLN
Świadczenie jednorazowe WZW 10 000 PLN 10 000 PLN 20 000 PLN 50 000 PLN 100 000 PLN
Składka roczna 89.00 PLN 129.00 PLN 139.00 PLN 169.00 PLN 199.00 PLN
Kod rabatowy (opcjonalnie)
Jeśli posiadasz, wpisz kod rabatowy lub kod agenta:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo w ciągu 10 dni od wystawienia polisy lub złożenia wniosku
dwie równe raty (po 10 dniach i po 180 dniach)
cztery równe raty (po 10 dniach i co 90 dni)
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę